Ejerlauget Kvisten & Grenen

Velkommen til den nye hjemmeside for Ejerlauget Kvisten & Grenen. Hjemmesiden er endnu ikke helt færdig, men vi håber på, at hjemmesiden fremadrettet kan blive et medie til kommunikation mellem beboerne på Kvisten og Grenen i Gistrup.

At skabe positive forandringer sammen

Bestyrelsen er dedikeret til at gøre en forskel i ejerlauget ved at arbejde på flere områder.

Stier

Kærnestien og stier øst for denne er offentlige stier,
hvor kommunen har vedligeholdelsen. De øvrige stier (belægning,kantsten
og rendestensbrønde) skal vedligeholdes af ejerlauget.


Snerydning og glatførebekæmpelse af veje og stier varetages af ejerlauget. På stamvejen har kommunen formelt forpligtelse til glat-førebekæmpelse, men for at sikre rettidig indsats har ejerlauget valgt også at udføre dette.


Grønnearealer 

De grønne områder består af græsarealer, buske og træer samt boldbane og legeplads. Ejerlauget sørger for renholdelse og vedligeholdelse af anlæggene.


Legeplads og boldbane hører under ejerlaugets fællesanlæg (privat anlæg), men med offentlig adgang og brug. Ejerlauget sørger for ren-holdelse og vedligeholdelse af anlæggene.

Ved brug af legeplads og boldbane skal der ryddes
op efter brug, affald skal tages med fra legepladsen.

Hjertestarter

I carport hos Kvisten 19 har ejerlauget en hjertestarter, se
vedlagte kort. Der er aftale med Falck om vedligeholdelse af denne.

Find hjertestarteren

I carport hos Kvisten 19 har ejerlauget en hjertestarter, se vedlagte kort. Der er aftale med Falck om vedligeholdelse af denne.

Kontakt

Kom i kontakt med Ejerlauget Kvisten & Grenen

Har du spørgsmål, forslag eller brug for hjælp? Vi står klar til at hjælpe dig!