Ejerlauget Kvisten & Grenen

Formålet med denne folder er at ønske nye beboere i ejerlauget Kvisten og Grenen velkomne med en orientering om området og ejerlauget. Folderen kan samtidig virke som genopfriskning for de ”gamle” beboere. At skabe positive forandringer sammen

Formål

Ejerlaugets formål er at administrere de fælles foranstaltninger, der følger af de i deklarationen for ejerlauget ”Kvisten og Grenen, Gistrup” indeholdte bestemmelser om veje, stier og fællesarealer.

Historie

Kvisten og Grenen blev etableret i 1977 – 1978 som kommunal byggemodning, dog var den ”yderste kvist” (fra nr. 41 og mod vest) udført som privat byggemodning.

I 2007 blev Kvisten suppleret med 5 ejendomme, Kvisten 29a – 29e. I 2019 er de to børnehaver, Grenen 2 og 4 optaget som medlem.

Godt at vide

Alle er forpligtet til at være med i ejerlauget og betale kontingent.

Ejerlauget har sin egen hjemmeside, hvor du kan finde diverse oplysninger som fx referater fra general-forsamlinger, regnskaber, vedtægter og deklarationer.

På hjemmesiden kan du også se, hvem der sidder i ejerlaugets bestyrelse. 

Derudover henvises til facebook gruppen: ”Kvisten & Grenen”.